skip to Main Content

DRET ESPORTIU

Serveis a esportistes, entrenadors i agents

CTYA LAW&SPORTS recomana tant a esportistes com a entitats esportives aplicar la prevenció jurídica. La millor solució davant un conflicte és preveure que aquest es pot donar i definir la seva solució amb caràcter previ.

La intervenció especialitzada en l’estudi i redacció d’un contracte d’esportista professional suposa evitar riscos i problemes en un futur. Per això, una part important del treball preventiu que ofereix nostra Boutique Jurídica se centra en la negociació prèvia a la signatura d’un contracte.

En un món en constant evolució, també aconsellem als nostres clients invertir en I+D. Per això, des de nostra Boutique Jurídica recomanem a les empreses del sector acudir a l’auditoria de contractes, per a, partint del costum, actualitzar continguts i anticipar-se a noves situacions.

I en cas de trobar-nos davant l’existència d’un conflicte, el nostre treball se centra en la definició del diagnòstic, elaboració d’estratègia defensa/atac i aplicació de mesures que permetin obtenir una solució favorable, aplicant les tècniques jurídiques que per a això siguin necessàries.

Tot això en el marc de la més absoluta discreció i exclusivitat. El nostre tracte és personal i directe… Practise makes perfect!

Serveis a entitats esportives

SABER MÉS

Serveis a esportistes, entrenadors i agents

SABER MÉS

Partners

SABER MÉS

El moment més important per a l’esportista és la signatura del seu contracte professional. La prevenció és clau per a poder treballar sense pressions afegides.

Analitzem interessos, definim objectius i t’acompanyem fins a la signatura.

Davant una situació de conflicte, oferim la màxima dedicació i especialització per a l’obtenció del millor resultat.

Si estàs pensant a marxar a l’estranger, no oblidis que en cas de conflicte has de preveure expressament la submissió de la teva relació professional davant els organismes d’arbitratge internacional. T’acompanyem davant la redacció i signatura de contracte. I en cas de conflicte, interposem les accions necessàries en la defensa dels teus interessos.

No oblidis que la teva fi de contracte com a esportista porta aparellada una indemnització, encara que no consti en el contracte!

Més serveis

  • Defensa en procediments disciplinaris i expedients sancionadors
  • Intervenció en procediments jurisdiccionals i arbitrals (Tribunal Arbitral de l’Esport (TAS/*CAS), federacions esportives, Tribunal Arbitral del Bàsquet (BAT), etc.
  • Seminaris d’actualització per a Agents d’esportistes professionals
  • Procediments disciplinaris per dopatge
  • Redacció i revisió de contractes d’esponsorització, marxandatge, contractes amb agents i intermediaris, contractes de traspàs, cessió de drets d’imatge, etc.
  • Assessorament per als esportistes en matèries pròpies de dret privat, en relació a la prevenció de problemes derivats de matrimonis, successions, donacions, etc.
  • Assessorament i tramitació de procediments d’incapacitat laboral

Sol·licita informació sobre el servei